Årsmöte 2017

Det är dags för vårt årsmöte, som hålls torsdagen den 16 mars klockan 18:30 i Försvarets hus. Alla medlemmar är välkomna. Försvarets hus ligger vid scoutkårens stugor mellan Idrotts­gatan och Pyttebanan. På årsmötet ska vi bland annat välja styrelse för 2017. Vi behöver vara fler ledamöter i styrelsen än vi …

Läs mer »

Nu måste vi agera!

Inom kommunen diskuteras att göra växthustomten vid Pyttebroområdet till park. Nu är det dags för medborgardialog om detta. Det är jätteviktigt att vi deltar, så många det bara går och visar att intresset är stort för att behålla Pyttebroområdet och dess omgivningar gröna och utan bilväg. Det finns två sätt …

Läs mer »

Medborgardialog om Växthusparken

Våra kommunpolitiker diskuterar det gamla växthusområdet bredvid Pyttestråket. Ska det bli park där, eller ska det byggas bostäder? En skiss på hur en park skulle kunna bli har tagits fram och någon gång i höst ska det bli medborgardialog. Då måste vi alla delta och säga att vi vill ha …

Läs mer »